Over het Platform Groningen CO2-neutraal 2035 › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Over het Plat­form Gro­nin­gen CO2-neu­traal 2035

 21 Groningse bedrijven en organisaties ondertekenden in 2015 het Energieakkoord waarmee zij verklaarden de energietransitie naar 2035 te willen realiseren, te monitoren en waar nodig te versnellen. 
De 21 partijen, van rechts naar links: Gasterra, Gerard Martinus, Lefier, Sandra van Gaalen, Gasunie, Ulco Vermeulen, RuG, Jan de Jeu, Nijestee, Meino Nijhoff, Warmtestad, Dick Janssen, Hanzehogeschool, Paul van Wijk, Gemeente Groningen, Mattias Gijsbertsen, Suikerunie, Bram Fetter, UMCG, Jan Bouwhuis, Attero, Marco Kwak, Noorderpoort, F. Ismaili, Grunneger Power, Steven Folkers, Waterbedrijf, Evelien Corbeeld, Martini ziekenhuis, P. Littooj, Alfa College, Jeroen van der Ster, Enexis, René Pruijssers. Wel vertegenwoordigd, niet aanwezig: FC Groningen, Robert Klaver, Provincie Groningen, Nienke Homan, De Huismeesters, Sije Holwerda

Welke activiteiten ondernemen de partners van Groningen Energieneutraal?

Het platform bestaat uit Groningse bedrijven die zich inzetten om de energietransitie te realiseren. In 2015 ondertekenden 21 organisaties het Energieakkoord en werden hiermee partners van het platform. Met de ondertekening verklaarden zij de doelstelling te realiseren door de specifieke Groningse kansen te benutten en benodigde acties te coördineren. Ook delen de partners informatie over hun eigen plannen en activiteiten met de andere partners van het platform. In juni 2016 is het platform uitgebreid naar 39 partners. Inmiddels heeft het platform 41 partners.

 

Hoe monitoren we de voortgang naar 2035?

Het is belangrijk om de komende jaren de activiteiten, en het effect daarvan, te monitoren. Zo krijgen we inzicht in de voortgang van de energietransitie in de stad Groningen. Daarom worden de effecten van de activiteiten gemonitord in de CO2-monitor. Deze monitor laat zien voor hoeveel CO2-uitstoot Groningen de afgelopen jaren verantwoordelijk was. Ook laat het zien hoeveel uitstoot wordt bespaard door duurzame projecten. Tot slot laat de monitor zien hoe de partners van Groningen CO2-neutraal 2035 bijdragen aan vermindering van de CO2-uitstoot in Groningen. Het gaat hier om gerealiseerde projecten en om toekomstplannen.

Hoe versnellen we de energietransitie?

Of de stad Groningen CO2-neutraal is in 2035, hangt voor een groot deel af van de samenwerking tussen verschillende partners. Om die samenwerking op te starten organiseert het platform Versnellingstafels. Via Versnellingstafels brengen we partijen bij elkaar rond een specifiek thema of knelpunt. Zij gaan met elkaar in gesprek en nemen zo knelpunten weg door projecten te realiseren of op te schalen. De inhoud van de versnellingstafels bepalen we samen met de partners die zich hebben verbonden aan het platform Groningen CO2-neutraal 2035.

Lees hier de verslagen van vorige versnellingstafels (van oud naar nieuw):

 

Of bekijk hier het overzicht van de afgelopen en komende tijd

Wat is de meerwaarde van het Platform Groningen CO2-neutraal 2035 voor mijn organisatie/bedrijf?

Het platform ondersteunt de Groningse bedrijven en organisaties in het realiseren van de doelstelling. Deelname aan het platform heeft 3 voordelen:

 

1. Inspiratie voor evenementen en activiteiten

 

Op dit moment doen al meer dan 40 partijen mee aan de monitor. Partners inspireren elkaar en laten zien wat er in Groningen gebeurt op het gebied van duurzaamheid. Zij kunnen elkaar ook helpen bij het organiseren van activiteiten.

 

2. Inzicht in ontwikkeling hernieuwbare energie

 

Als partner lever je informatie aan over hoe de energietransitie er in jouw organisatie uitziet. Als meer partijen hun geplande duurzaamheidsinspanningen aanleveren, kunnen we steeds beter voorspellen hoe het energieverbruik en de productie van hernieuwbare energie zich in de komende jaren gaan ontwikkelen.

 

3. Oplossen energievraagstukken

 

Door informatie te verzamelen van meer dan 40 verschillende bedrijven, ontstaat er een overzicht van de gezamenlijke knelpunten. Deze knelpunten bespreken we met de partners tijdens de Versnellingstafels.

 

Partner worden?

Draagt jouw bedrijf of organisatie bij aan de doelstelling van Groningen? Of is het van plan dat te doen? Wordt dan lid van het platform Groningen CO2-neutraal 2035.

 

Jouw verhaal kan anderen op een idee brengen. En hoe meer mensen meedoen, hoe makkelijker het wordt om in 2035 CO2-neutraal te zijn. 

 

Aanmelden of meer informatie? Mail dan naar l.wiersma@eeadvies.nl