Deze Versnellingstafels maken de energietransitie mogelijk

Deze Versnellingstafels maken de energietransitie mogelijk

Deze Versnellingstafels maken de energietransitie mogelijk

15 nov 2018

Van elkaar kun je leren. Met die instelling komen de 39 partners van Groningen CO2-neutraal regelmatig bij elkaar aan de versnellingstafels. Het doel van deze versnellingstafels is de energietransitie in Groningen – je raadt het al – te versnellen.

Per thema legt een partner een nieuwe ontwikkeling of knelpunt voor aan de andere partners om zo met meer kennis en ervaring een concreet plan neer te zetten. Uiteraard verschilt het dan dus per tafel welke partners er aanschuiven gezien hun variatie in expertise.  

 

Nieuwe Versnellingstafels ontstaan op initiatief van de partners die hun ideeën kunnen voorleggen bij de Gemeente. Door deze Versnellingstafels gedurende het jaar te organiseren ontstaat een platform van samenwerkende partijen waardoor de energietransitie een doorlopend proces blijft.

De afgelopen tafels

Elke Versnellingstafel wordt georganiseerd rond een bepaald thema. Deze thema’s sluiten aan op een specifiek onderdeel dat volgens de Energiemonitor de energietransitie in Groningen zal versnellen.

In 2016 en 2017 werd besproken hoe warmtepompen kunnen worden ingezet voor de warmtevoorziening op buurtniveau, wat er nodig is om een slinger te geven aan het opwekken van groen gas d.m.v. biomassa, op wat voor manier evenementen in de stad kunnen verduurzamen aan de hand van drie voorbeeld evenementen, en hoe scholen kunnen verduurzamen met mogelijke participatie van de leerlingen zelf. 

 

Lees hier de verslagen van de eerste Versnellingstafels:

1) Warmtepompen, groene gevels en maatschappelijk vastgoed

2) 3 pilots voor 1.150 warmtepompen

In 2018 kwamen de koplopers van de partners bijeen om de CO2 footprint calculator en het toen aankomende energieakkoord te bespreken. Bij de tafel voor 'Verduurzaming vastgoed'  werd de begeleiding bij het verduurzamen van bedrijven besproken. De tafel voor 'Biomassa en groen gas' houdt zich bezig met de inventarisatie naar bestaande biomassa stromen in en rondom de stad en het verdiepend uitwerken van het Groninger Groen Gas Genootschap.

 

Lees hier de verslagen van deze Versnellingstafels:

1) Verduurzaming Vastgoed

2) Koplopers en verduurzaming vastgoed

3) Biomassa en groen gas

De komende tijd

In 2018 en 2019 worden de volgende Versnellingstafels georganiseerd:

 

1) Koplopers

De koplopers bestaan uit de partners die zich het hardst inzetten voor de energietransitie. Zij houden zich bezig met hoe alle partners van het platform gestimuleerd kunnen worden om zich meer in te zetten voor duurzaamheid. Onderwerpen als in te zetten tools (bijv. de CO2 footprint calculator), uit te oefenen invloed op regionale en landelijke politiek en de interne en externe communicatie van de tafels passeren de revue. In de toekomst zal communicatie een eigen versnellingstafel krijgen. 

Deelnemers: UMCG, provincie, Hanzehogeschool, Grunneger Power, Bedrijvenvereniging West, RUG, Gasunie

 

 

2) Communicatie

De interne en externe communicatie spelen bij alle versnellingstafels en het algehele platform een belangrijke rol. Hoe communiceren de partners met elkaar, hoe brengen zij hun activiteiten naar de buitenwereld, op welke evenementen zijn zij aanwezig en onder welke naam enz. 

Deelnemers: Gasunie, RUG, WarmteStad

 

 

3) Biomassa

Deze versnellingstafel richt zich op de biomassa stromen in en buiten de stad en de oprichting van de Groninger Groen Gas Genootschap (4G) ter bevordering van biomassavergisting. Verder houden zij zich bezig met een project voor de inzameling van restaurantafval. 

Deelnemers: Suiker Unie, UMCG, Gasunie, GasTerra, Enexis, Noorderzijlvest, New Energy Coalition, DNV GL, ReFood, Progress Events

 

 

4) Verwerking luiers

Meer dan 4% van het Nederlands restafval bestaat uit wegwerpluiers (zo'n 144 miljoen kilo aan luiers per jaar). Door te besparen op wegwerpluiers bespaar je op fossiele grondstoffen, energie en water. Goede redenen dus om hiermee aan de slag te gaan! Alle deelnemers hebben het plan hun luiers duurzaam te gaan verwerken.

Deelnemers: UMCG, Martiniziekenhuis, SKSG

 

 

5) Arrangement voor medewerkers

Met deze versnellingstafel wordt bekeken hoe medewerkers van alle platformpartners kunnen profiteren van gezamenlijke inkoopacties van onderstaande deelnemers. 

Deelnemers: Gasunie, Enexis, Hanzehogeschool

 

 

6) Verduurzaming Vastgoed

Deze versnellingstafel zal de focus leggen op o.a. vrij beschikbare informatie over verduurzaming vastgoed op basis van ervaringen van de platformpartners.

Deelnemers: Nog nader te bepalen

 

 

7) Zonnepanelen op daken

Deze versnellingstafel zal zich richten op o.a.  vrij beschikbare informatie over zonnepanelen, op basis van ervaringen van de platformpartners.

Deelnemers: Nog nader te bepalen

 

 

8) Besparing bij grootverbruikers

Bij de partners van dit platform zitten een aantal grootverbruikers. Deze grootverbruikers kunnen dus alleen al door zelf energiebesparende maatregelen te treffen flink bijdragen aan de energietransitie in Groningen. Met deze versnellingstafel is het de bedoeling dat deze deze grootverbruikers onderling afspreken de CO2-intensiteit van hun producten met een bepaald percentage te verlagen. 

Deelnemers: Nog nader te bepalen

 

 

9) Emissieloze bezorging

Verschillende partijen nemen deel in een logistieke hub, vanwaar bezorging naar de stad emissieloos plaatsvindt. 

Deelnemers: Nog nader te bepalen

 

Deelnemen aan een versnellingstafel?

Wilt u ook meedenken over de energietransitie op een bepaald thema? Dan bent u van harte welkom. Naast onze huidige partners sluiten ook organisaties uit het Midden- en Kleinbedrijf, de vastgoedsector, het verkeer en vervoer aan bij de Versnellingstafels.