WarmteStad gaat op onderzoek uit

WarmteStad gaat op onderzoek uit

WarmteStad gaat op onderzoek uit

29 mrt 2018

In november 2017 werd bekend gemaakt dat het aardwarmte project van WarmteStad per direct "on hold" werd gezet. Dit was n.a.v. de brief van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gericht aan de minister van economische zaken. Hierin werden vraagtekens gezet bij de risico's van warmtewinning en de deskundigheid van het projectteam. Een flinke domper voor het ambitieuze project waarbij gepoogd wordt 10 000 tot uiteindelijk 30 000 huizen, instellingen en bedrijven te voorzien van aardwarmte en dus van het gas af te krijgen. Warmtestad laat het er echter niet bij zitten en is nu op zoek naar alternatieve energiebronnen!

Waar het project is gestart om juist van het gas af te komen, worden de aangesloten gebouwen voor nu nog verwarmd met aardgas. Hoewel dit gebeurt met een energiezuinige warmtekrachtinstallatie moet dit toch echt van korte duur zijn aldus Theo Venema: 

 

"Want het hele plan is maar op één ding gebaseerd: een duurzaam verwarmingssysteem dat Groningen van het gas af haalt’’

 

Venema is projectmanager Energie & Water bij Waterbedrijf Groningen en coördineert voor WarmteStad de zoektocht naar een alternatieve duurzame energiebron. Deze energiebron moet minstens even duurzaam zijn als aardwarmte en de bijbehorende technieken moeten in de praktijk zijn bewezen. Daarnaast moet de energiebron ervoor zorgen dat er geen aardgas meer nodig is. Met die uitgangspunten worden de volgende energiebronnen onderzocht: biomassa, biogas, restwarmte, omgevingswarmte, zonnethermie of een combinatie van bronnen. Venema geeft daarbij aan dat het netwerk ook geschikt wordt voor toekomstige energiebronnen die nu nog volop in ontwikkeling zijn, zoals bijvoorbeeld waterstof

In een later stadium van het onderzoek zal worden gekeken naar kosten, uitstoot, betrouwbaarheid en toekomstgerichtheid. Voor deze zomer moet er een plan klaarliggen om goedgekeurd te worden door de aandeelhouders: de Gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen

Transparant

WarmteStad doet niet alleen onderzoek met technische en financiële experts maar betrekt ook de bewoners bij hun onderzoek. Zo werden er deze maand twee bewonersbijeenkomsten georganiseerd in Paddepoel en Selwerd. Dit zijn de buurten waar het warmtenet naar doorgetrokken wordt vanaf het Zernikecomplex. Tijdens deze bijeenkomsten ging WarmteStad met de bewoners in gesprek over een nieuwe duurzame bron als alternatief voor aardwarmte.

 

"We willen weten wat onze klanten en hun huurders, de toekomstige gebruikers, ervan vinden. De afweging vindt straks in alle openheid plaats op grond van tien criteria. Alle alternatieven voorzien we van zoveel zoete en zure kanten als we kennen."

 

WarmteStad hoopt op deze manier de bewoners te betrekken bij het onderzoeksproces en ze op de hoogte te houden van de huidige stand van zaken. 

Volgens de planning moet de nieuwe energiebron vanaf 2020 gaan draaien.