Wij luiden de noodklok voor het klimaat!

Wij luiden de noodklok voor het klimaat!

Wij luiden de noodklok voor het klimaat!

28 nov 2018

Op zaterdag 1 december wordt om twee minuten voor twaalf door heel het land de noodklok geluid voor het klimaat. Ook de Martinitoren in Groningen doet mee aan dit initiatief van Greenpeace. Beiaardier Auke de Boer speelt de ‘Final Countdown’, die ook in de rest van de provincie en in ruim 200 plaatsen in heel Nederland op dat moment bij veel kerken en instellingen te horen is. Daarmee geven we een gezamenlijk signaal, vlak voor de internationale klimaattop in Polen. Gedurende twee minuten laten we samen horen dat het nu tijd is voor actie om klimaatverandering te voorkomen. 
 

Het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties laat zien dat het verschil tussen 1.5°C of 2°C opwarming van de aarde desastreus is. Om verwoestende effecten van klimaatverandering te voorkomen moet de opwarming onder de 1.5 graden blijven.

Het goede nieuws is dat het kan. Het rapport beschrijft verschillende scenario’s om de temperatuurstijging onder 1.5 graden te houden.

 

 

De noodklok voor de aarde luidt

“Beperking tot 1,5°C opwarming is hard nodig om de ergste effecten van de klimaatverandering te voorkomen”, zegt Greenpeace Nederland directeur Joris Thijssen. Dit is een monumentaal rapport. En een allerlaatste waarschuwing én kans om desastreuze opwarming van de aarde te beperken. Toch zweven we tussen hoop en vrees. De noodklok luidt en regeringsleiders wereldwijd moeten nu opstaan. Om het belang van een gezonde planeet te kunnen overdragen aan onze kinderen en kleinkinderen, zoals met elkaar is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs.”

 

Hoe gaan we dit aanpakken?

Om de CO2 uitstoot drastisch te verminderen is het nodig om te stoppen met kolen, olie en gas. En dat is mogelijk. We wekken steeds meer zonne- en windenergie op. We moeten stoppen met het kappen van bossen. Bescherming en herbebossing kunnen een groot aandeel hebben in de CO2-reductie. Bossen halen namelijk op grote schaal CO2 uit de lucht. Ook moeten we op andere een andere manier met onze landbouw omgaan. Bij de teelt van landbouwgewassen en het houden van dieren komen broeikasgassen vrij. Daarom is het belangrijk dat de veestapel gaat krimpen.

Klimmaatkeuzes

Om binnen de 1.5 graden opwarming te blijven moeten we andere keuzes gaan maken. Denk aan wind- en zonne-energie, elektrisch rijden, ‘groene waterstof’ en het hervormen van de landbouw. Werk aan de winkel voor politiek leiders, bedrijven, jij en ik. Wil jij ook voorkomen dat het veranderende klimaat met zeer extreme weersomstandigheden onze keuzes in de toekomst bepalen? Kom dan nu in actie.Roep de Nederlandse overheid op om de enige juiste keuze te maken en ons klimaat te redden!  

Hoe doen we dat in Groningen?

De stad Groningen is koploper in Nederland én Europa als het om energietransitie gaat. Zo heeft Natuur en Milieu afgelopen voorjaar met een quickscan 42 Nederlandse steden gecheckt op hun mate van duurzaamheid waar Groningen op nummer vijf eindigde.  Daarnaast kreeg Groningen begin deze maand een miljoenensubsidie toegekend van de Europese Commissie om haar koploperspositie verder uit te bouwen en aan de rest van Europa te demonstreren. 

Ook dit platform laat zien hoe de Groningse overheidsinstellingen, zorg- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties en bedrijven samenwerken om de energietransitie te versnellen. Samen bekijken zij concreet welke doelen zij in 2035 behaald willen hebben, welke partijen daar aan bij kunnen dragen en wat er vanuit de overheid nodig is om dat te faciliteren. Ben je benieuwd hoe ze dat doen? Houd dan deze website, onze Facebook pagina en/of ons Twitter account in de gaten!

De Groningse energietransitie: Nait soezen moar broezen!